Huisbezoek

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Het is niet altijd vanzefsprekend dat de huisarts u na een behandeling in het ziekenhuis thuis bezoekt. We verzoeken u de ontslagbrief van het ziekenhuis in te leveren, en aan te geven of u een visite van de huisarts wilt.